Future Living
กระตุ้นไทยแลนด์ให้มีพื้นที่สีเขียว (Green space) เยอะ ๆ กันเถอะ

กระตุ้นไทยแลนด์ให้มีพื้นที่สีเขียว (Green space) เยอะ ๆ กันเถอะ

พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่โล่งแจ้งที่มีพืชพรรณไม้ที่มีความอุ้มน้ำปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่นั้น และเป็นพื้นที่ที่ประชากรสามารถเข้าไปใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเสรี แต่ต้องอยู่ในความควบคุมโดยกฎหมายพื้นที่สีเขียว โดยปกติกฎของการใช้พื้นที่สีเขียวจะมีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการ โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ นั่นก็เพราะการป้องกันการรบกวนธรรมชาติ และการทำลายทรัพยากรมากเกินไป

เริ่มต้นสร้างพื้นที่สีเขียวให้โลกและเมืองไทย

จากข้อมูลข่าวต่างประเทศที่มีการสำรวจพื้นที่สีเขียว ไม่น่าเชื่อว่าประเทศสิงคโปร์จะอยู่ในอันดับหนึ่ง ซึ่งประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานครและมีจำนวนประชากรน้อยกว่า กลับคว้าอันดับที่ 1 ไปครอง โดยประเทศสิงคโปร์มีจำนวนพื้นที่สีเขียว 29.3 % ของพื้นที่ทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ 66 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งถือว่าเยอะมาก เพราะองค์กรอนามัยโลกค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยควรจะมี 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน

ส่วนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยของเรานั้น ข้อมูลของเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ 2.5 เท่า โดยระบุว่ามีพื้นที่สีเขียวเพียง 38 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็น % ก็มีเพียงแค่ 2.4% เท่านั้น และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่ติดอันดับหรือตกสำรวจไปเลย ทั้งที่ประเทศไทยมีพื้นที่เยอะ แต่ทำไมประเทศไทยถึงมีพื้นที่สีเขียวน้อยเหลือเกิน

พื้นที่สีเขียวตามความหมายที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงพื้นที่เกษตร อันนั้นเราไม่นับ เพราะวัตถุประสงค์การที่จะกระตุ้นให้สร้างพื้นที่สีเขียว คือการสร้างพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติซึมน้ำได้ เป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้น ไม่ใช่ไม้ล้มลุก นั่นก็เพื่อการรักษ์โลก การสร้างระบบนิเวศให้สมดุลขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: โลกร้อน ภัยร้ายที่ไม่มีเสียงเตือน

ประเทศไทยจะสร้างพื้นที่สีเขียวได้ไหม ?

แม้ส่วนใหญ่พื้นที่ในประเทศไทย จะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปเยอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าเทียบในต่างจังหวัดของประเทศไทย จังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวอันดับหนึ่งก็คือ จังหวัดระนอง ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 612.7 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน นั่นเป็นเพราะว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าเยอะ แต่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คนส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่าเพราะเป็นเมืองหลวงมีการคมนาคมมากมาย ก็ปล่อย ๆ ไปสักจังหวัดหนึ่งเถอะ อย่างที่เรายกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์มาแล้ว สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญ แต่ก็สามารถจัดการทำให้วิถีชีวิตประชากรกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนได้ เราจะอ้างไม่ได้ว่าเพราะประเทศไทยเป็นประเทศร้อน ใครจะมาเดินเล่นชมทิวทัศน์ข้างถนนในเมืองหลวง ประเทศอื่นเค้ายังจัดผังเมืองให้มีความธรรมชาติผสมผสานกับการชีวิตในเมืองได้ กรุงเทพมหานครก็ย่อมทำได้เช่นกัน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะสามารถเพิ่มการเข้าชมของประชาชนและยังสามารถเพิ่มการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นมีโรงแรมหลายแห่งที่ใช้พื้นที่สีเขียวในอาคารโรงแรม ภายในโรงแรมยังมีคาสิโนซึ่งแน่นอนว่าสามารถเพิ่มความสนุกสนานให้กับแขกของโรงแรมและยังมีคาสิโนที่สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยเพราะคาสิโนออนไลน์ทำเงินได้จริง

เราไม่จำเป็นที่ต้องปิดเมืองจัดผังเมืองใหม่ หรือย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดระนอง เพื่อให้ได้ใช้พื้นที่สีเขียว เราค่อย ๆ ปรับปรุงพื้นที่โดยเริ่มจากจุดที่ง่ายแล้วขยายเป็นวงกว้างได้ นับ 1 ในวันนี้ ก็มีถึง 10 ในสักวัน หากมีการสำรวจพื้นที่สีเขียวระดับประเทศ ไม่แน่ว่าประเทศไทยอาจจะขึ้นไปติดอยู่ใน TOP 10 ก็ได้

Facebook Comments

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *