Environment
“น้ำท่วม” เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ จากน้ำมือมนุษย์ กันแน่

“น้ำท่วม” เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ จากน้ำมือมนุษย์ กันแน่

เหตุการณ์การเกิดปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วม ได้เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มานานแล้ว แต่เมื่อเทียบสมัยอดีตกับปัจจุบัน การเกิดน้ำท่วมได้เกิดขึ้นได้ง่ายและมีความถี่กว่าสมัยอดีต ตามที่เราได้เห็นข่าวจากสื่อต่าง ๆ และปัญหาการเกิดน้ำท่วมนี้ได้ขยายบริเวณกว้าง และกินเวลานานกว่าระดับน้ำจะลดลง สร้างความเสียหายให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และสัตว์เลี้ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และกว่าจะเยียวยาแก้ปัญหาให้กลับคืนสู่สภาพปกติก็ใช้เวลาอย่างยาวนาน

สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม

ตามข้อเท็จจริงแล้ว สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เนื่องจากพายุฝนที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ และบริเวณติดภูเขาที่มีความชันสูง และเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ทำให้จำนวนน้ำมีปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำล้นจากพื้นที่กักเก็บน้ำและน้ำป่าไหลหลากลงมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทัน และปริมาณของน้ำเมื่อรวมตัวกันเป็นขนาดใหญ่ ย่อมมีแรงดันของน้ำสูง น้ำจึงทะลักไหลสู่พื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เห็นกัน

ปัจจัยของการเกิดน้ำท่วมนอกจากจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว การดำรงชีวิตของมนุษย์ที่รบกวนธรรมชาติมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การสร้างมลพิษให้อากาศ หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนขยะที่ย่อยสลายยากมากขึ้น ล้วนแต่เป็นสาเหตุร่วมที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม: กระตุ้นไทยแลนด์ให้มีพื้นที่สีเขียว (Green space) เยอะ ๆ กันเถอะ

การป้องกันและการแก้ไข

การจะห้ามฝนไม่ให้ตกหรือหยุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่พ้นวิสัยของมนุษย์เรา แต่สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญหรือโฟกัสในเรื่องของน้ำท่วมก็คือการป้องกันเมื่อเกิดฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้ว เราจะรับมืออย่างไรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และเมื่อความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เราจะเยียวยาอย่างไรเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้นให้กลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว

นั่นก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ไม่สร้างหรือเพิ่มขยะพลาสติก และควรสร้างเขื่อนกันน้ำที่มาตรฐาน มีการรองรับน้ำได้มากที่สุดและแข็งแรง ในเมื่อโลกสร้างธรรมชาติและทรัพยากรให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ ต่างพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ก็ควรตอบแทนธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ใช้สอยอย่างพอเพียง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนให้โลกบ้าง เพื่อทุกชีวิตจะได้มีความสุขและอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องกังวลใจนั่นเอง เริ่มต้นวันนี้เลย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *