PM 2.5 เล็กจิ๋ว แต่เป็นภัย

จากการเกิดหมอกควันและมีค่า PM 2.5  ทั่วเมืองตามที่เป็นข่าวใหญ่ จนต้องมีมาตรการป้องกันให้ใส่ผ้าปิดจมูก กับมีแอบพลิเคชั่นเช็คค่าฝุ่นละอองกันมาแล้ว วันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งกันอีกครั้งว่า เจ้า PM 2.5 มันมีที่มาและมันอันตรายร้ายแรงอย่างไรบ้าง PM 2.5 เกิดขึ้นได้ง่ายมากและอยู่รอบตัวเรานั่นเอง สาเหตุที่ PM 2.5 โผล่มาทักทายเราก็มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากท่อไอเสียรถยนต์ รวมไปถึงการเผาขยะหรือวัสดุในพื้นที่โล่ง โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควันบุหรี่ และการเผาป่า หรือเกิดไฟไหม้ป่าที่ขยายเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดหมอกควันเป็นเกาะกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ในอากาศ ยิ่งมีปริมาณมาก ก็จะคล้าย ๆ กับเรากางมุ้งคลุมตัวเองกลางอากาศ และ PM 2.5 มีการระบายได้ยากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งถ้าหากไม่มีฝนตกหรือลมพัด ก็จะแก้ปัญหาได้ยากเข้าไปอีก PM 2.5 ทำไมถึงน่ากลัว? เจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้ มีขนาดเล็กมาก ไม่ใช่ฝุ่นธรรมดา ที่เมื่อเราสูดดมเข้าไปในร่างกาย ร่างกายของเราจะสามารถต่อต้านขับออกมาด้วยการไอหรือจามได้  และบางคนไม่คิดว่าจะร้ายแรงถึงขั้นไม่สนใจ ไม่ใส่ผ้าปิดจมูกหรือปากไว้เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอก เดินทาง หรือไปทำงาน  PM 2.5 น่ากลัวขนาดที่ว่ามีอนุภาคเล็กมาก เล็กกว่าเส้นผมถึง 25 เท่า ที่เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายเราแล้ว ร่างกายคนเราไม่ตอบสนองในทันที ความเล็กของ PM…

“น้ำท่วม” เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ จากน้ำมือมนุษย์ กันแน่

เหตุการณ์การเกิดปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วม ได้เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มานานแล้ว แต่เมื่อเทียบสมัยอดีตกับปัจจุบัน การเกิดน้ำท่วมได้เกิดขึ้นได้ง่ายและมีความถี่กว่าสมัยอดีต ตามที่เราได้เห็นข่าวจากสื่อต่าง ๆ และปัญหาการเกิดน้ำท่วมนี้ได้ขยายบริเวณกว้าง และกินเวลานานกว่าระดับน้ำจะลดลง สร้างความเสียหายให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และสัตว์เลี้ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และกว่าจะเยียวยาแก้ปัญหาให้กลับคืนสู่สภาพปกติก็ใช้เวลาอย่างยาวนาน สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม ตามข้อเท็จจริงแล้ว สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เนื่องจากพายุฝนที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ และบริเวณติดภูเขาที่มีความชันสูง และเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ทำให้จำนวนน้ำมีปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำล้นจากพื้นที่กักเก็บน้ำและน้ำป่าไหลหลากลงมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทัน และปริมาณของน้ำเมื่อรวมตัวกันเป็นขนาดใหญ่ ย่อมมีแรงดันของน้ำสูง น้ำจึงทะลักไหลสู่พื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เห็นกัน ปัจจัยของการเกิดน้ำท่วมนอกจากจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว การดำรงชีวิตของมนุษย์ที่รบกวนธรรมชาติมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การสร้างมลพิษให้อากาศ หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนขยะที่ย่อยสลายยากมากขึ้น ล้วนแต่เป็นสาเหตุร่วมที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้ การป้องกันและการแก้ไข การจะห้ามฝนไม่ให้ตกหรือหยุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่พ้นวิสัยของมนุษย์เรา แต่สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญหรือโฟกัสในเรื่องของน้ำท่วมก็คือการป้องกันเมื่อเกิดฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้ว เราจะรับมืออย่างไรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และเมื่อความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เราจะเยียวยาอย่างไรเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้นให้กลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ไม่สร้างหรือเพิ่มขยะพลาสติก และควรสร้างเขื่อนกันน้ำที่มาตรฐาน มีการรองรับน้ำได้มากที่สุดและแข็งแรง ในเมื่อโลกสร้างธรรมชาติและทรัพยากรให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ ต่างพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ก็ควรตอบแทนธรรมชาติด้วยการดูแลรักษา ใช้สอยอย่างพอเพียง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนให้โลกบ้าง เพื่อทุกชีวิตจะได้มีความสุขและอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องกังวลใจนั่นเอง เริ่มต้นวันนี้เลย