เทคโนโลยีกับโลกอนาคต

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายในเรื่องของเทคโนโลยี ขึนอย่างรวดเร็วจนปรับตัวแทบตามไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้น รูปแบบใหม่ของการศึกษา ธุรกิจ การขนส่งคมนาคม การแพทย์และสุขภาพ การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่เรื่องปัจจัย 4 เช่น เรื่องของอาหารการกิน ที่สะดวกขั้นว่านั่งรออยู่บ้านก็ได้กินอาหารที่อยากกิน การ Shopping online สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ล้วนแต่สามารถสั่งให้มาส่งถึงหน้าประตูบ้านของเราได้ อนาคตหลังจากนี้อีก 10-20 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีเกือบทุกเรื่องในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วทันใจได้มากขึ้นเพียงแค่คลิกเดียว และมีแนวโน้มว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ จะขอยกตัวอย่างเรื่องเด็ดมาให้ดูกันว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เทคโนโลยีการทางการแพทย์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในเรื่องของการวินิจฉัยโรคภัยไข้เจ็บได้เร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูงมาก ทำให้แพทย์ได้รักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยและตรงกับโรค และช่วยในการพักฟื้นหรือการรักษาบาดแผลได้เร็ว ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น แต่ไฮไลท์อยู่ที่ในอนาคตสามารถที่จะสร้างอวัยวะเทียมได้มีเสถียรภาพมากขึ้น การปลูกถ่ายอวัยวะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่แน่ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า มนุษย์เราอาจจะมีอายุยืนได้ถึง 500 ปี ก็เป็นไปได้ AI กับมนุษย์จะทำงานร่วมกัน มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับหุ่นยนต์ เหมือนอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือ ซีรี่ย์ต่างประเทศ ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นจริง เพราะว่ามนุษย์มีขีดจำกัดในการทำงานที่ไม่สามารถต่อเนื่องยาวนานได้ จึงมีหุ่นยนต์เป็นเสมือนผู้ช่วยหรือเลขา คอยจัดการ ดูแล แบ่งเบาภาระให้มนุษย์ได้ ไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์ให้ทดแทนในบางอาชีพได้ เช่น…