กระตุ้นไทยแลนด์ให้มีพื้นที่สีเขียว (Green space) เยอะ ๆ กันเถอะ

พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่โล่งแจ้งที่มีพืชพรรณไม้ที่มีความอุ้มน้ำปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่นั้น และเป็นพื้นที่ที่ประชากรสามารถเข้าไปใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเสรี แต่ต้องอยู่ในความควบคุมโดยกฎหมายพื้นที่สีเขียว โดยปกติกฎของการใช้พื้นที่สีเขียวจะมีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการ โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ นั่นก็เพราะการป้องกันการรบกวนธรรมชาติ และการทำลายทรัพยากรมากเกินไป เริ่มต้นสร้างพื้นที่สีเขียวให้โลกและเมืองไทย จากข้อมูลข่าวต่างประเทศที่มีการสำรวจพื้นที่สีเขียว ไม่น่าเชื่อว่าประเทศสิงคโปร์จะอยู่ในอันดับหนึ่ง ซึ่งประเทศที่มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานครและมีจำนวนประชากรน้อยกว่า กลับคว้าอันดับที่ 1 ไปครอง โดยประเทศสิงคโปร์มีจำนวนพื้นที่สีเขียว 29.3 % ของพื้นที่ทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ 66 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งถือว่าเยอะมาก เพราะองค์กรอนามัยโลกค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยควรจะมี 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ส่วนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยของเรานั้น ข้อมูลของเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์ 2.5 เท่า โดยระบุว่ามีพื้นที่สีเขียวเพียง 38 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็น % ก็มีเพียงแค่ 2.4% เท่านั้น และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่ติดอันดับหรือตกสำรวจไปเลย ทั้งที่ประเทศไทยมีพื้นที่เยอะ แต่ทำไมประเทศไทยถึงมีพื้นที่สีเขียวน้อยเหลือเกิน พื้นที่สีเขียวตามความหมายที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงพื้นที่เกษตร อันนั้นเราไม่นับ เพราะวัตถุประสงค์การที่จะกระตุ้นให้สร้างพื้นที่สีเขียว คือการสร้างพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติซึมน้ำได้ เป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้น ไม่ใช่ไม้ล้มลุก นั่นก็เพื่อการรักษ์โลก การสร้างระบบนิเวศให้สมดุลขึ้น อ่านเพิ่มเติม: โลกร้อน…